Property

Görgessen!

Ingatlan kezelés

Az ingatlan bérbeadási és ingatlan kezelési tevékenységünket 2011. évben kezdtük meg.

A BAM csoport Budapesten, az agglomerációban, az ország több megyeszékhelyén és további vidéki településeken rendelkezik saját tulajdonú ingatlanokkal, amelyeket bérbeadás útján hasznosítja. Az ingatlanok között lakások és kereskedelmi célú épületek egyaránt vannak, de rendelkezünk fejlesztési célú beruházási területekkel is.

A bérbeadás útján hasznosított ingatlan állományt folyamatosan bővítjük, a bérleti díjak egy részét minden évben a meglévő portfólió korszerűsítésére fordítjuk, nyitottak vagyunk a legújabb technológiák beépítésére és alkalmazására.

A feladataink közé tartozott korábban és tartozik jelenleg

  • regionális vízszolgáltatók részére például Európai Uniós forrásból megvalósítandó projektekhez kapcsolódó kötelező közművagyon felmérés, értékelés és úgynevezett pótlási tervek készítése, amely adatbázis az alapját képezi bármilyen víz-, szennyvízhálózat bővítésének, rekonstrukciójának;
  • regionális közműszolgáltatók működési területén víziközmű üzemeltetésből adódó hibaelhárítások, valamint a csőtörések, bontással járó házi bekötések helyén az út, és padka helyreállítások elvégzése;
  • önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek minden szakágra kiterjedő karbantartási és veszély – hibaelhárítási munkáinak elvégzése;
  • belvízvédelmi létesítmények gondozása, kaszálása, árvízvédelmi partvédőművek folyamatos gyommentesítése.

A feladatainkat jórészt a saját tulajdonú eszközökkel látjuk el és a regionális szolgáltatók esetében különösen törekszünk arra, hogy a szakértői körben összeállított felméréseket pótlási terveket és adatbázist, valamint megszerzett tudást minél hatékonyabban vegyük igénybe a gyakorlati munkavégzés során.